Analiza oddziaływań zmian klimatycznych

analiza oddziaływań zmian klimatu

  Zgodnie z przepisami krajowymi oraz unijnymi planowane przedsięwzięcie kierowane do dofinansowania z funduszy unijnych powinno uwzględniać przyszłe zmiany klimatyczne. Dla każdego projektu powinna zostać wykonana analiza oddziaływań zmian klimatycznych. Nasza firma – po szczegółowym zapoznaniu się z danym projektem – wykonuje analizy oddziaływań zmian klimatu na planowane do realizacji przedsięwzięcia. Podstawowym celem przeprowadzanej analizy […]

Czytaj dalej


Raport KOBIZE do końca lutego

raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Do końca lutego 2017 roku mają Państwo obowiązek złożyć raport do KOBIZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej […]

Czytaj dalej


Aplikacja jakości powietrza na telefon

jakość powietrza

Aplikacja powietrzna na telefon Aktualne dane o stanie powietrza można teraz znaleźć w bezpłatnej aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”. To projekt, który przedstawia rzetelne informacje na temat jakości powietrza. W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całej Polski. Aplikacja sama wybiera stację, […]

Czytaj dalej


Ekspertyzy ornitologiczne oraz ekspertyzy chiropterologiczne dla obiektów budowlanych

ekspertyzy ornitologiczne oraz ekspertyzy chiropterologiczne

Ekspertyzy ornitologiczne oraz ekspertyzy chiropterologiczne W dniu 03.12.2016 r. odbędzie się w Warszawie szkolenie organizowane przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków  szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych”. Szczegóły na stronie internetowej: http://stop.eko.org.pl/wp/blog/2016/11/13/szkolenie-ekspertyzy-ornito-i-chiropterologiczne-dla-obiektow-budowlanych-03-12-2016-sobota-zapraszamy/

Czytaj dalej


Wystawa fotografii Wizje Natury 2016

wizje natury 2016

  Wizje Natury 2016 Piękne fotografie świata przyrody, fascynujące opowieści, emocjonujące zmagania konkursowe – to wszystko już niebawem! Związek Polskich Fotografów Przyrody wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym serdecznie zapraszają 19-20 listopada do Izabelina na 12 edycję Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury 2016”. szczegóły: http://zpfp.pl/wizje-natury/2016

Czytaj dalej


Narzędzia GIS w opracowaniach i ekspertyzach środowiskowych

oprogramowanie gis

Realizowane przez nasz zespół karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne wpływu zagrożeń na poszczególne elementy środowiska a ich wyniki przedstawiamy na mapach tematycznych. Przy wsparciu technik GIS-u sporządzamy mapy sytuacyjne oraz mapy tematyczne m.in. mapy akustyczne, mapy inwentaryzacji przyrodniczych. Nasza oferta skierowana jest także do […]

Czytaj dalej


Ocena oddziaływania na obszary NATURA 2000

ocena oddziaływania na obszary natura 2000

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 może wiązać się z potrzebą sporządzenia raportu oddziaływania na obszar Natura 2000, którego celem jest dokonanie analizy m. in., czy podejmowane działania nie spowodują znaczącego pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony […]

Czytaj dalej


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określane są warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia. Dla danego przedsięwzięcia uzyskuje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji inwestycyjnej spośród wymienionych poniżej (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia […]

Czytaj dalej


Raport oddziaływania na środowisko

raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko: Raport oddziaływania na środowisko jest kluczowym elementem oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie oddziaływania na środowisko umieszcza się wszystkie informacje opracowane w trakcie przeprowadzanej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi. Raport oddziaływania […]

Czytaj dalej