Wesołych Świąt Wielkanocnych

Na nadchodzące Święta Wielkanocne, życzymy radosnego, wspólnego świętowania i odpoczynku, wolnego od trosk i przykrości. Niech radość ze spotkań rodzinnych, duchowe przeżywanie świąt i wszelka możliwa pomyślność staną się udziałem wszystkich Państwa!

Czytaj dalej


Analiza oddziaływań zmian klimatycznych

analiza oddziaływań zmian klimatu

  Zgodnie z przepisami krajowymi oraz unijnymi planowane przedsięwzięcie kierowane do dofinansowania z funduszy unijnych powinno uwzględniać przyszłe zmiany klimatyczne. Dla każdego projektu powinna zostać wykonana analiza oddziaływań zmian klimatycznych. Nasza firma – po szczegółowym zapoznaniu się z danym projektem – wykonuje analizy oddziaływań zmian klimatu na planowane do realizacji przedsięwzięcia. Podstawowym celem przeprowadzanej analizy […]

Czytaj dalej


Raport KOBIZE do końca lutego

raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Do końca lutego 2017 roku mają Państwo obowiązek złożyć raport do KOBIZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej […]

Czytaj dalej


Aplikacja jakości powietrza na telefon

jakość powietrza

Aplikacja powietrzna na telefon Aktualne dane o stanie powietrza można teraz znaleźć w bezpłatnej aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”. To projekt, który przedstawia rzetelne informacje na temat jakości powietrza. W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całej Polski. Aplikacja sama wybiera stację, […]

Czytaj dalej


Ekspertyzy ornitologiczne oraz ekspertyzy chiropterologiczne dla obiektów budowlanych

ekspertyzy ornitologiczne oraz ekspertyzy chiropterologiczne

Ekspertyzy ornitologiczne oraz ekspertyzy chiropterologiczne W dniu 03.12.2016 r. odbędzie się w Warszawie szkolenie organizowane przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków  szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych”. Szczegóły na stronie internetowej: http://stop.eko.org.pl/wp/blog/2016/11/13/szkolenie-ekspertyzy-ornito-i-chiropterologiczne-dla-obiektow-budowlanych-03-12-2016-sobota-zapraszamy/

Czytaj dalej


Wystawa fotografii Wizje Natury 2016

wizje natury 2016

  Wizje Natury 2016 Piękne fotografie świata przyrody, fascynujące opowieści, emocjonujące zmagania konkursowe – to wszystko już niebawem! Związek Polskich Fotografów Przyrody wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym serdecznie zapraszają 19-20 listopada do Izabelina na 12 edycję Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury 2016”. szczegóły: http://zpfp.pl/wizje-natury/2016

Czytaj dalej


Narzędzia GIS w opracowaniach i ekspertyzach środowiskowych

oprogramowanie gis

Realizowane przez nasz zespół karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne wpływu zagrożeń na poszczególne elementy środowiska a ich wyniki przedstawiamy na mapach tematycznych. Przy wsparciu technik GIS-u sporządzamy mapy sytuacyjne oraz mapy tematyczne m.in. mapy akustyczne, mapy inwentaryzacji przyrodniczych. Nasza oferta skierowana jest także do […]

Czytaj dalej


Do 31 marca nie zapomnij o sprawozdaniach i opłatach środowiskowych

W związku z wprowadzeniem uproszczeń w administracji, wyeliminowane zostały miesięczne zestawienia i sprawozdania w związku z opłatami środowiskowymi. Nadal jednak przedsiębiorcy nie mogą zapominać o obowiązku sprawozdawczym na koniec roku kalendarzowego. Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca 2015 r. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska […]

Czytaj dalej


Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych

pozwolenie na wytwarzanie odpadów

5 września weszła w życie nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz innych ustaw, która powoduje konieczność dokonania zmian we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych. Organy właściwe do wydawania pozwoleń będą miały trzy miesiące na ich przeprowadzenie. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, opublikowaną w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1101, oraz dyrektywą IED, prowadzący instalacje z branż, […]

Czytaj dalej