Realizowane przez nasz zespół  karty informacyjne przedsięwzięcia oraz  raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne wpływu zagrożeń na poszczególne elementy środowiska a ich wyniki przedstawiamy na mapach tematycznych. Przy wsparciu technik GIS-u sporządzamy mapy sytuacyjne oraz mapy tematyczne m.in. mapy akustyczne, mapy inwentaryzacji przyrodniczych. Nasza oferta skierowana jest także do podmiotów gospodarczych oraz do ośrodków władz samorządowych. Oferujemy wsparcie przy obsłudze projektów w zakresie GIS, wykonywaniu analiz przestrzennych w środowisku GIS oraz w opracowywaniu map tematycznych.