Inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonywane przez nasz zespół inwentaryzacje dendrologiczne, które są podstawowym elementem każdej inwestycji, opieramy na rzetelnych badaniach terenowych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej  opracowujemy i przedstawiamy w formie tabelarycznej składającej się z numeru porządkowego, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, podziału na roślinność liściastą i iglastą, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny z opisem uszkodzeń, deformacji i chorób zieleni oraz uwag, wytycznych do zabiegów pielęgnacyjnych czy stanowiska egzemplarza. Inwentaryzowany drzewostan nanoszony jest na mapę z wykorzystaniem narzędzi GIS z numerem tabelarycznym oraz zaznaczoną szerokością korony drzewa. Wykonujemy także kompletną dokumentację fotograficzną ułatwiającą lokalizację drzewa w terenie.


Termin oraz koszt realizacji inwentaryzacji dendrologicznych ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rozmiarów badanego terenu, stopnia zalesienia oraz lokalizacji.


Zapraszamy do współpracy!


Znajdziesz nas również na: