Międzynarodowe Targi POLECO 23-26.11.2010

Tegoroczna ekspozycja XXII targów POLEKO została podzielona na sektory tematyczne:

 • Woda i ścieki
 • Odpady, recykling
 • Energia i odnawialne źródła energii
 • Powietrze, hałas i wibracje
 • Zmiany klimatu
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Edukacja ekologiczna
 • Doradztwo

W ramach POLEKO odbędzie się kilka wydzielonych ekspozycji specjalnych:

 • Salon Czystej Energii
 • Salon Recyklingu
 • Salon Aparatury Kontrolno-pomiarowej
 • Salon Nauka dla Środowiska

Szczegóły na stronie internetowej www.poleko.mtp.pl

Znajdziesz nas również na: