oprogramowanie gis

Narzędzia GIS w opracowaniach i ekspertyzach środowiskowych

oprogramowanie gis

oprogramowanie gis


Realizowane przez nasz zespół karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne wpływu zagrożeń na poszczególne elementy środowiska a ich wyniki przedstawiamy na mapach tematycznych. Przy wsparciu technik GIS-u sporządzamy mapy sytuacyjne oraz mapy tematyczne m.in. mapy akustyczne, mapy inwentaryzacji przyrodniczych. Nasza oferta skierowana jest także do podmiotów gospodarczych oraz do ośrodków władz samorządowych. Oferujemy wsparcie przy obsłudze projektów w zakresie GIS, wykonywaniu analiz przestrzennych w środowisku GIS oraz w opracowywaniu map tematycznych.


Znajdziesz nas również na: