opracowania środowiskowe
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie procedur postępowań środowiskowych dla planowanych inwestycji, również lokalizowanych na terenach obszarów chronionych “Natura 2000”. W zakres naszej działalności wchodzi całość wymaganych obowiązków formalno-prawnych związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Przygotowujemy i wykonujemy:

Nasze opracowania i ekspertyzy środowiskowe wspieramy najnowszym oprogramowaniem do przeprowadzania analiz emisji hałasu oraz analiz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wyniki przeprowadzanych analiz emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza a także wyniki inwentaryzacji dendrologicznych, mapy sytuacyjne, mapy oddziaływań i inne przygotowujemy i opracowujemy przy użyciu oprogramowania gis z zastosowaniem technik gis-u.


ekspertyzy Środowiskowe
pomagamy przedsiębiorcom w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz zezwoleń pozwalających na prawne korzystanie ze środowiska polegającej na przygotowywaniu niezbędnych wniosków, ekspertyz oraz opracowań środowiskowych. W ramach naszej działalności wykonujemy i przygotowujemy:
 • Przeglądy ekologiczne
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Zezwolenia na transport odpadów
 • Pozwolenia wodnoprawne
 • Zgody wodnoprawne
 • Operaty wodnoprawne
 • Roczne sprawozdania za korzystanie ze środowiska
opracowania środowiskowe
Oferta nasza skierowana jest również do ośrodków władz samorządowych. Opracowujemy między innymi:
 • Programy Ochrony Środowiska
 • Plany Gospodarki Odpadami