raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport KOBIZE do końca lutego

Do końca lutego 2017 roku mają Państwo obowiązek złożyć raport do KOBIZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie.

Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Na stronie KOBiZE w zakładce „instrukcje/poradniki” dostępny jest „Poradnik dotyczący sporządzenia i wypełnienia raportu do Krajowej bazy za rok 2013”.

Złożenie raportu jest możliwe dopiero po wcześniejszej rejestracji w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.

Znajdziesz nas również na: