Analiza oddziaływań zmian klimatycznych

analiza oddziaływań zmian klimatu

  Zgodnie z przepisami krajowymi oraz unijnymi planowane przedsięwzięcie kierowane do dofinansowania z funduszy unijnych powinno uwzględniać przyszłe zmiany klimatyczne. Dla każdego projektu powinna zostać wykonana analiza oddziaływań zmian klimatycznych. Nasza firma – po szczegółowym zapoznaniu się z danym projektem – wykonuje analizy oddziaływań zmian klimatu na planowane do realizacji przedsięwzięcia. Podstawowym celem przeprowadzanej analizy […]

Czytaj dalej