Inwentaryzacje dendrologiczne

inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonywane przez nasz zespół inwentaryzacje dendrologiczne, które są podstawowym elementem każdej inwestycji, opieramy na rzetelnych badaniach terenowych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej  opracowujemy i przedstawiamy w formie tabelarycznej składającej się z numeru porządkowego, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, podziału na roślinność liściastą i iglastą, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny […]

Czytaj dalej