Narzędzia GIS w opracowaniach i ekspertyzach środowiskowych

oprogramowanie gis

Realizowane przez nasz zespół karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne wpływu zagrożeń na poszczególne elementy środowiska a ich wyniki przedstawiamy na mapach tematycznych. Przy wsparciu technik GIS-u sporządzamy mapy sytuacyjne oraz mapy tematyczne m.in. mapy akustyczne, mapy inwentaryzacji przyrodniczych. Nasza oferta skierowana jest także do […]

Czytaj dalej


Inwentaryzacje dendrologiczne

inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonywane przez nasz zespół inwentaryzacje dendrologiczne, które są podstawowym elementem każdej inwestycji, opieramy na rzetelnych badaniach terenowych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej  opracowujemy i przedstawiamy w formie tabelarycznej składającej się z numeru porządkowego, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, podziału na roślinność liściastą i iglastą, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny […]

Czytaj dalej