Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest pozwoleniem emisyjnym. Pozwolenie dotyczy wszystkich odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych) wytwarzanych przez ten sam podmiot (wnioskodawcę), powstających w miejscu, gdzie instalacja jest eksploatowana. Można przyjąć, że miejscem tym jest cały zakład, rozumiany jako jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.


Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać podmiot, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5 tys. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.


Pozwolenia na wytwarzanie odpadu, jako pozwolenia emisyjne, są wydawane na wniosek prowadzącego instalację, który występuje w tym wypadku w roli potencjalnego posiadacza, wytwórcy odpadu. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności. Przepisy nie określają terminu składania wniosku. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej dwa miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności (wytwarzania odpadu).


W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie i koszcie opracowania wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów prosimy o kontakt mailowy. Prześlemy listę pytań dotyczących podstawowych informacji o planowanym przedsięwzięciu i na podstawie odpowiedzi, które otrzymamy od Państwa, ustalimy koszt i termin realizacji.


Zapraszamy do współpracy!


 

Znajdziesz nas również na: