Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Przedmiotem pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest udzielenie zgody na powstanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji i dotyczy odpadów powstających w związku z jej eksploatacją.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  1. O masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  2. O masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

          ·         wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

          ·         określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

          ·         wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

          ·         opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

          ·         wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY