KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji kart informacyjnych przedsięwzięć. Posiadamy duże doświadczenie w opisie wszystkich niezbędnych informacji o planowanym przedsięwzięciu i ocenie jego ewentualnego wpływu na poszczególne elementy środowiska.

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wykonujemy oraz współpracujemy przy sporządzaniu raportów oddziaływania na środowisko m.in. dla przedsięwzięć liniowych (dróg ekspresowych i autostrad) oraz pozostałych przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami oraz występujemy w imieniu Inwestora przed organem decyzyjnym. 

Inwentaryzacja Dendrologiczna

Wykonywane przez nasz zespół inwentaryzacje dendrologiczne, które są podstawowym elementem każdej inwestycji, opieramy na rzetelnych badaniach terenowych. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  1. O masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  2. O masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

 

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów