Zrealizowane projekty


Wybrane ostatnie zrealizowane przez nasz zespół opracowania i ekspertyzy środowiskowe:


Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Łukówiec – gmina Karczew – powiat otwocki – województwo mazowieckie na działce nr ew. 31 obręb 0007 Łukówiec” – MPack Poland


Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „montaż urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr XVI na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych w Borowiczkach-Pieńkach k/Płocka na działce nr ew. 155/14 obręb 0003 Borowiczki-Pieńki”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmiany użytku leśnego na użytek rolny w celu produkcji grzybów boczniaków w Warszawie gmina Wawer


Analiza oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego planowanej budowy linii tramwajowej KST (OS. AZORY – BRONOWICE) w Krakowie sporządzona do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 34/5 w miejscowości Alfonsów gmina Słubice wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „uruchomienie linii produkcyjnej granulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce ewidencyjnej nr 774/6 w Tarczynie przy ul. Dobrowolskiego 21A”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani śródlądowej do cumowania 56 jednostek pływających (rekreacja) w miejscowości Ryn na jeziorze Ryńskim, działka ew. nr 1, obręb 11 Rybical”


Raport oddziaływania na środowisko na budowę trasy Górna III – Część II – Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.


ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN KLIMATU NA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „REWALORYZACJA ZESPOŁU PAŁACU SASKIEGO W KUTNIE”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Dębówka gm. Teresin”


Raport oddziaływania na środowisko na budowę dojazdu do węzła “Brzeziny” na autostradzie A1 – Część I – Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu na kanale Wolica
w ciągu ul. Hlonda na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”


ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN KLIMATU NA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „ZIELONA OŚ MIASTA – ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ KUTNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE DOLINY RZEKI OCHNI”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Granicznej w Markach, na odcinku od Al. Marsz. J. Piłsudskiego do ul. Spacerowej”


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Garwolinie przy ul. Zamojskiej” – OPTIMUM INVEST Sp. z o. o.;


Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu prototypowej linii do produkcji kosmetyków na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu S.A. przy ul. Technologicznej 2A w Opolu – N Cosmetics;

 Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gospodarstwa agroturystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: budowa centrum edukacji ekologicznej oraz dwóch budynków mieszkalnych na terenie działki nr. 238/2 i budowa stajni dla koni, ujeżdżalni oraz trzech budynków mieszkalnych na terenie działki nr. 239 położonych w miejscowości Zatoń Dolna, gmina Chojna”;

Wykonanie analizy akustycznej planowanego przedsięwzięcia oraz wykonanie analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych i LPG w Warszawie na działce nr ew. 25 obręb 7-11-11, przy ulicy Arkuszowej 22 – LOTOS PALIWA Sp. z o.o.;


Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. “Budowa węzła do produkcji mieszanek mineralno-cementowych zlokalizowanego w miejscowości Koluszki przy ul. 11 Listopada 65” – BUD DROG;


 
Opracowanie karty informacyjnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.” – ADW WIND ENERGY;

 
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych przy ul. Okulickiego 4 w Piasecznie” – EKO-METALE;

 
Opracowanie kart informacyjnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. Budowa parkingów strategicznych PARKUJ I JEDŹ (PARK & RIDE) ŻERAŃ-PKP, JEZIORKI-PKP oraz REMBERTÓW PKP zlokalizowanych w Warszawie – ZTM w Warszawie;

 
Opracowanie karty informacyjnej do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na fragmencie działki nr ew. 351, położonej w Kiełpinie, gmina Łomianki”;

 
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych przy ul. Elektronicznej 4 w miejscowości Piaseczno” – EKO-METALE;

 
Opracowanie karty informacyjnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „produkcja elementów kształtowych opakowaniowych z wykorzystaniem materiałów odpadowych z tworzyw kompozytowych i odpadowego granulatu poliolefinowego” zlokalizowana w miejscowości Jasło” – DOLOP;

 
Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz transport odpadów w miejscowości Piaseczno – EKO-METALE;

 
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych na części działki nr 1/7 w miejscowości Piaseczno” – EKO-METALE;

 
Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla serwisu samochodowego – STW CENTER w Warszawie;

 
Opracowanie analizy akustycznej dla planowanego przedsięwzięcia zakładu przetwórstwa mięsnego w Wolbromie;

 
Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego w Warszawie – Center Car;

 
Karta informacyjna przedsięwzięcia Zmiana sposobu użytkowania 2/3 części budynku biurowo – magazynowo-wystawienniczego na stację obsługi pojazdów samochodowych (warsztat mechaniczny) wraz z częścią magazynowo-usługową w Warszawie – DAKAR Serwis;

 
Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „realizacja punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Warszawa – Metal Skup Sprzedaż Sp. z o. o.;

 
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci drenarskiej oraz studni chłonnej w Warszawie – Rembertów;

 
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z drogi technicznej na odcinku pomiędzy ul. Modlińską a ul. Czajki w Warszawie – Oczyszczalnia „Czajka” – MPWiK w Warszawie;

Operat wodnoprawny dla urządzenia wodnego w postaci pomostu drewnianego na jeziorze Święcajty w miejscowości Kal koło Węgorzewa – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.


Znajdziesz nas również na: