Strona główna

 
karta informacyjna przedsięwzięciaraport oddziaływania na środowiskooperat wodnoprawnyocena oddziaływania na obszary natura 2000pozwolenie wodnoprawnedecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachinwentaryzacje dendrologiczne
Serdecznie witamy w serwisie BUTech – Opracowania i ekspertyzy środowiskowe oraz zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się firmą, swoim zasięgiem działalności obejmujemy teren całego kraju. Specjalizujemy się w sporządzaniu opracowań i ekspertyz środowiskowych, prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, zarówno tych dużych jak i tych małych, ośrodków władzy samorządowej, instytucji publicznych, organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych.


Posiadamy duże doświadczenie w zakresie procedur postępowań środowiskowych dla planowanych inwestycji, również lokalizowanych na terenach obszarów chronionych “Natura 2000”. W zakres naszej działalności wchodzi całość wymaganych obowiązków formalno-prawnych związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem procesów inwestycyjnych.


Opracowania środowiskowe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Raport oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary NATURA 2000

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja dendrologiczna


Nasze opracowania i ekspertyzy środowiskowe wspieramy najnowszym oprogramowaniem do przeprowadzania analiz emisji hałasu oraz analiz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wyniki przeprowadzanych analiz emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza a także wyniki inwentaryzacji dendrologicznych, mapy sytuacyjne, mapy oddziaływań i inne przygotowujemy i opracowujemy przy użyciu oprogramowania gis z zastosowaniem technik gis-u.


W zakres naszej działalności wchodzi również udzielanie pomocy przedsiębiorcom w uzyskaniu wszelkich pozwoleń/zezwoleń pozwalających na prawne korzystanie ze środowiska polegającej na przygotowywaniu niezbędnych wniosków, ekspertyz oraz opracowań środowiskowych.


Ekspertyzy środowiskowe

Przegląd ekologiczny

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na transport odpadów

Pozwolenie wodnoprawne

Operat wodnoprawny

Roczne sprawozdanie za korzystanie ze środowiska


Oferta nasza skierowana jest również do ośrodków władz samorządowych. Opracowujemy między innymi:

Program ochrony środowiska

Plan gospodarki odpadami


Największymi atutami biura są rzetelność i terminowość realizacji zleceń, wysoka jakość opracowań, korzystne ceny i duża elastyczność w kontaktach z klientami. Równorzędnymi priorytetami w naszym działaniu jest dbałość o stan środowiska naturalnego oraz satysfakcja Klientów.Znajdziesz nas również na: