Zezwolenie na zbieranie odpadów

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu odpadów wymaga obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. 


W zależności od miejsca zbierania lub typu odpadów wniosek należy złożyć do:

  • marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:
  • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg
  • dotyczy instalacji komunalnych,
  • wymaga magazynowania odpadów, których maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów w okresie roku przekracza 3000 Mg
  • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku zbierana odpadów na terenach zamkniętych
  • starosty – w pozostałych przypadkach


karta informacyjna przedsięwzięcia
karta informacyjna przedsięwzięcia

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć zaświadczenia oraz oświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy, dowód opłaty skarbowej oraz w zależności od rodzaju inwestycji 

Przygotujemy wniosek, pomożemy skompletować załączniki, a także wcześniej uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa oferujemy możliwość reprezentowania Inwestora na każdym etapie spraw administracyjnych.

Zapraszamy do współpracy! 

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY