Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami w organie wydającym przedmiotową decyzję. W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się prawidłowym przygotowywaniem wniosków, wszystkich niezbędnych załączników, jak również reprezentujemy Inwestora przez organem wydającym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.