Jeśli organ wydający warunki zabudowy uzna, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar chroniony, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Opinię taką wydaje na wniosek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Do wniosku o opinię Inwestor musi dołączyć m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna udzielić informacji czy planowana budowa może istotnie pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których obszar chroniony został utworzony oraz czy może wpływać negatywnie na integralność obszaru oraz spójność całej sieci obszarów Natura 2000.

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY