Zmiana rozporządzenia dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dotychczasowe rozporządzenie zmieniono ze względu na konieczność wdrożenia do niego zapisów dyrektyw unijnych i doprecyzowania obowiązujących przepisów. Rozszerzono katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko m.in. o duże instalacje do przesyłu i wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz o instalacje do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Wykreślono natomiast z tego wykazu, i przeniesiono […]

Czytaj dalej


Międzynarodowe Targi POLECO 23-26.11.2010

Tegoroczna ekspozycja XXII targów POLEKO została podzielona na sektory tematyczne: Woda i ścieki Odpady, recykling Energia i odnawialne źródła energii Powietrze, hałas i wibracje Zmiany klimatu Aparatura kontrolno-pomiarowa Edukacja ekologiczna Doradztwo W ramach POLEKO odbędzie się kilka wydzielonych ekspozycji specjalnych: Salon Czystej Energii Salon Recyklingu Salon Aparatury Kontrolno-pomiarowej Salon Nauka dla Środowiska Szczegóły na stronie […]

Czytaj dalej