Przedsięwzięcia polegające na uruchomieniu punktu skupu złomu, metali kolorowych, surowców wtórnych zaliczają się, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć między innymi kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej, mapę przewidywanego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. W karcie informacyjnej należy zawrzeć niezbędne informacje o planowanym przedsięwzięciu.

W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć należy zwrócić szczególną uwagę na emisję hałasu, wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne oraz na gleby.

W celu sprawnie przeprowadzonej procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oferujemy swoje usługi i zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY