SZCZEGÓŁOWO ORAZ POPRAWNIE OPISANA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) MOŻE SPOWODOWAĆ ODSTĄPIENIE ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH […]
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów podlega […]
rzedmiotem pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest udzielenie zgody na powstanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji […]
Realizowane przez nasz zespół  karty informacyjne przedsięwzięcia oraz  raporty oddziaływania na środowisko wspieramy za pomocą narzędzi GIS. Wykonujemy analizy przestrzenne […]
Wykonywane przez nasz zespół inwentaryzacje dendrologiczne,  które są podstawowym elementem każdej inwestycji, opieramy na rzetelnych badaniach terenowych. Wyniki […]
Pozwolenia wodnoprawne są instrumentem formalnoprawnym pozwalającym uprawnionym organom administracji publicznej na określanie warunków korzystania z wód […]
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 może wiązać się z potrzebą sporządzenia raportu oddziaływania na obszar Natura 2000, […]
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie ustawy Prawo wodne) obowiązkowo dołącza się: Ponadto, w zależności od wnioskowanego […]
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących […]
NASZA FIRMA SPECJALIZUJE SIĘ W SPORZĄDZANIU RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE W OPISIE WSZYSTKICH […]