Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wraz z zmianami) budowa farmy fotowoltaicznej zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku gdy zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli jest nie mniejsza niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub 2 ha na pozostałych obszarach. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie dotyczy zabudowy systemami fotowoltaicznymi zlokalizowanych na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy szczegółowo opisać planowane przedsięwzięcie, położenie oraz przede wszystkim wpływ planowanej farmy fotowoltaicznej PV zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji na środowisko oraz ludzi. W przypadku skrajnym np. niewystarczających informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może nałożyć konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W celu sprawnego uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV zapraszamy do kontaktu. Doradzimy na co zwrócić szczególną uwagę, sporządzimy kartę informacyjną przedsięwzięcia, przygotujemy raport oddziaływania na środowisko oraz pomożemy reprezentować Inwestora w procedurze uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapraszamy do kontaktu:

Wizytówka

BUTech

Biuro Usług Technicznych Mirosław Konieczny

NIP: 685 100 97 83

REGON: 180633300

Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Adres biura:

ul. Belgradzka 4/105

02-792 Warszawa

tel. kom.: +48 505 014 422

e-mail: biuro@butech.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY